De KNWU Campus is onderdeel van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle KNWU Campus activiteiten.

 

Inschrijven en betalen

Inschrijven en betalen voor KNWU Campus activiteiten gebeurt op persoonlijke titel via www.knwucampus.nl. Betaling gebeurt direct bij inschrijving middels iDeal, en volgens de tarieven vermeld op de pagina van de activiteit. De tarieven blijven van kracht tot het moment waarop nieuwe tarieven vastgesteld en ingevoerd zijn. Na inschrijving ontvangt men een bevestigingsmail met nadere informatie.

 

Deelnemers

Iedere activiteit kent een minimum en maximum aantal deelnemers. Indien er onvoldoende deelnemers zijn en de activiteit als gevolg hiervan door de KNWU Campus geannuleerd wordt, ontvangen reeds ingeschreven deelnemers het betaalde inschrijfgeld terug. Wijzigingen en annuleringen dienen schriftelijk aan de KNWU Campus doorgegeven te worden.

 

Annuleren

Annuleringen dienen altijd schriftelijk aan de KNWU Campus doorgegeven te worden via campus@knwu.nl.

  • Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opleiding wordt er een bedrag van € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering tussen twee maanden en twee weken voor aanvang van de opleiding is de cursist 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
  • Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding is de cursist de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.
  • Na aanvang van de cursus is annulering niet meer mogelijk. Tussentijdse beëindiging, of als cursist anderszins niet meer aan de cursus deelneemt, geeft geen recht op enige terugbetaling.
  • Op vertoon van een geldige doktersverklaring kan in overleg met KNWU Campus worden afgeweken van bovengenoemde voorwaarden.

 

Examens

Kosten voor de Proeven van Bekwaamheid (examens) zijn inbegrepen bij het inschrijfgeld, tenzij anders aangegeven. Ben je gezakt of kun je niet aanwezig zijn voor de Proeve van Bekwaamheid (PvB), dan worden kosten voor een herkanising in rekening gebracht.

 

Opleidingsmaterialen

Inschrijfgelden zijn inclusief opleidingsmaterialen, tenzij anders vermeld.

 

Maaltijden en consumpties

Broodjeslunch en consumpties (behalve koffie en thee) die tijdens de cursus genuttigd worden zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij anders aangegeven.

 

Aansprakelijkheid

De KNWU kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel en/of materiële schade, opgelopen tijdens of naar aanleiding van activiteiten die, op welke manier dan ook, verband houden met de opleiding zoals die door de KNWU wordt aangeboden.

 

Nadere informatie

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via campus@knwu.nl.