Als KNWU campus hebben wij een aantal samenwerkingen met partijen die scholingen verzorgen waarvan wij vinden dat deze een meerwaarde zijn voor onze kaderleden. Op deze pagina verwijzen wij naar deze partijen.

(W)eet wat je doet

(W)EET WAT JE DOET is een trainerscollectief dat trainingen geeft over hoe sporters en dansers op een gezonde manier het maximale uit zichzelf kunnen halen.

Het zoeken naar de balans tussen training, voeding en rust is bij iedere sporter, sportploeg en selectie aan de orde. Wij kennen die zoektocht uit eigen ervaring en delen onze lessen graag met andere sporters, trainers, coaches, staf, bestuur en/of ouders in zowel de topsport als breedtesport. Wil jij weten of jouw sporter(s) deze lessen goed kunnen gebruiken? Check dan hier hoeveel risico zij lopen op een eetprobleem en disbalans.

Wil jij gezond presteren stimuleren en eetproblemen helpen voorkómen?

Wielerevent: ervarings- en herstelverhalen uit de wielersport

Tijdens het wielerevent op zondag 6 oktober 2024 zullen Karin de Bruin, Tristan Bangma en verschillende prominenten uit de wielersport met elkaar in gesprek gaan over hun ervaringen met voeding, gewicht en prestatie op topsportniveau. Daarbij komen thema’s aan bod zoals prestatiedruk, de wielercultuur, sociale media en de rol van de omgeving (trainers, ouders en/of begeleiders).

Aan het einde zal er ook ruimte zijn voor vragen vanuit het publiek aan de gasten.

De kosten: €9,95 voor Early Birds (t/m donderdag 5 september 23:59), reguliere tickets €12,50.

Meer informatie: https://weetwatjedoet.nl/aanbo...