Coaching


Kosten

€ 475,-


Licentiepunten

6


Leer hoe je sporters begeleidt in aanloop naar en tijdens wedstrijden, feedback geeft en hoe je met sporters communiceert. Met deze kennis kun je jouw sporter beter voorbereiden op prestaties.

Tijdens dit programma worden coaches geprikkeld om op zichzelf te reflecteren en bewust te worden van (onbewuste) boodschappen, die ze communiceren naar hun sporters. Naast een stuk theorie bestaan de workshops uit het oefenen van vaardigheden en uitwisselen van ervaringen. Tussen de workshops door worden de coaches gevraagd actief te oefenen met de aangereikte stof.

Het programma Coaching bestaat uit meerdere cursusdagen. De onderwerpen die aan bod komen zijn:

Prestatiegedrag

De mentale kant van sport staat centraal. Het accent ligt deels op verschillende typen doelen (proces-, prestatie-, resultaat- en droomdoelen), verschillen in mindset (fixed of growth mindset) en het thema aandacht. Begrippen als concentratie, focus en verschillende soorten interne en externe afleiders komen voorbij. Daarbij maken we de vertaalslag naar de praktijk, kijken we naar de cirkels van invloed en bespreken we de rol van ouders en trainingsmaatjes. Daaropvolgend laten we zien hoe je hier als coach op een handige manier mee om kunt gaan.

Coachstijlen

Welke voorkeursstijl heb jij als coach en hoe kan dit overeenkomen of verschillen van je collega’s en sporters? Wat betekent dit voor je manier van coachen en hoe kun je van deze kennis gebruik maken? Naast het kijken naar verschillen gaan we in op de uitdagingen van elk type sporter. De voorkeursstijlen van aandacht, motoriek en de temperamenten krijgen hierbij extra aandacht. We oefenen daarbij met casuïstiek: hoe werkt dit als je een ploeg coacht op een wedstrijddag?

Communicatie

Gespreksvoering en communicatie staat centraal. Dit kan gaan over de één-op-één gesprekken die je voert met je sporters, maar ook de gesprekken met de sporter en haar/zijn ouders. We staan stil bij een aantal basisprincipes van communicatie en zullen in deze sessie veel oefenen op basis van eigen casuïstiek.

KNWU Trainer 3

Dit programma is onderdeel van de kwalificatie KNWU Trainer 3. Een deelnemer kan ervoor kiezen om alleen het programma Coaching bij te wonen (deelkwalificatie) of de volledige niveau 3 kwalificatie te volgen.

Begeleiding

Het wordt aangeraden om gebruik te maken van de kennis en kunde van een zelfgekozen mentor (praktijkbegeleider). Deze mentor kan helpen bij vragen, als sparringpartner fungeren en de cursist van feedback voorzien. Vanuit de KNWU zal advies gegeven worden over het leerproces door een leercoach.

Afsluiting

Gedurende het programma worden diverse opdrachten uitgevoerd bij de eigen club (of team). O.a. het coachen van sporters bij een wedstrijd. Wanneer de opdrachten compleet en beoordeeld zijn, ontvangt de deelnemer een deelkwalificatie.

Kosten

De kosten van dit programma zijn inclusief opleidingsmateriaal en koffie/thee. 

Data en Locatie

De module bestaat uit drie fysieke bijeenkomsten.

Afronding

Vanaf de start van de opdracht heb je 1 jaar op de module af te ronden. Je krijgt bij een voldoende een deelcertificaat.

Vragen?

Neem bij vragen gerust contact met ons op via campus@knwu.nl.

Agenda