KNWU Trainer 3


Kosten

n.t.b.


Licentiepunten

12


Als Wielertrainer 3 ben je werkzaam in clubverband en richt je je op sporters die zich voorbereiden en presteren op wedstrijdniveau. De sporters kunnen uitkomen in alle categorieën en sporten.

Je leert sporters technische vaardigheden aan, werkt gericht aan conditionele verbetering en stelt daartoe zelf een trainingsprogramma op. Je staat voor de uitdaging om doelen op korte en lange termijn te realiseren. De belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn de wensen en (on)mogelijkheden van de sporters in relatie tot de clubdoelen.

Opbouw

Sinds september 2018 biedt de KNWU de kwalificatie Trainer 3 modulair aan. Gezamenlijk vormen de onderstaande programma's de kwalificatie Trainer 3. Lees meer over de inhoud van de programma's op de afzonderlijke productpagina's.

  • Inspanningsfysiologie; leer alles over energiesystemen, trainingsleer, monitoring en periodisering. Met deze kennis kun je sporters op een verantwoorde manier begeleiden naar hun doelen.
  • Didactiek; leer hoe je trainingen kunt opstellen, sporters nieuwe vaardigheden kunt aanleren, en iedereen op zijn eigen niveau mee kunt laten doen. Hiermee bevorder je het sportplezier.
  • Coaching; leer hoe je sporters kunt begeleiden in aanloop naar en tijdens wedstrijden, feedback kunt geven, en met sporters kunt communiceren. Met deze kennis kun je jouw sporter beter voorbereiden op prestaties.

Toelatingseisen

  • Minimaal 18 jaar;
  • Lid van de KNWU.

Niveau

Trainers die reeds een niveau 1 of 2 opleiding gedaan hebben zijn in het voordeel, maar deze vooropleiding is niet noodzakelijk. Indien je nog geen ervaring hebt met training geven dan zul je uiteraard wel wat meer moeite moeten doen. De programma's zijn geschikt voor iedere discipline. Vertaling van de aangeboden theorie naar de praktijk zal door de cursist gemaakt worden in de eigen praktijkomgeving.

Aanmelden

Onderaan deze pagina kun je aangeven interesse te hebben in het volgen van de complete kwalificatie Trainer 3, dit is geen aanmelding voor de afzonderlijke programma's. Het aanmelden voor de afzonderlijke programma's gebeurt via de desbetreffende productpagina's op de KNWU Campus.

Klik hier voor Informatie & Aanmelden Inspanningsfysiologie.
Klik hier voor Informatie & Aanmelden Didactiek.
Klik hier voor Informatie & Aanmelden Coaching.

Begeleiding

Begeleiding door een eigen mentor (praktijkbegeleider) gedurende het programma wordt bij het volgen van de volledige kwalificatie ten zeerste aangeraden. De mentor kan de cursist op weg helpen bij het maken van de opdrachten en van feedback voorzien. Kies daarom bij ieder programma de meest geschikte mentor voor dat onderwerp. Vanuit de KNWU zal advies over het leerproces gegeven worden door een leercoach.

  • Mentor (praktijkbegeleider): biedt ondersteuning bij de uitvoering van de opdrachten, geeft feedback aan de cursist.
  • Leercoach: begeleidt het leertraject.
  • Expert: geeft input voor de opdrachten.

Afsluiting

Ieder programma wordt separaat afgesloten met diverse opdrachten welke bij de eigen club uitgevoerd worden. Deze opdrachten worden in een portfolio aangeleverd en vervolgens door de KNWU beoordeelt.

Het programma Didactiek wordt tevens afgesloten met een praktijkexamen 'Training geven'. Daarbij is het ook noodzakelijk dat je een EHBO diploma haalt voor afronding van het programma Didactiek, je gaat immers met sporters op pad en bent daar verantwoordelijk voor. Voor het praktijkexamen zijn er 10 sporters nodig waar je een training aan verzorgd.

Na het behalen van de drie afzonderlijke deelcertificaten ontvangt je het diploma Trainer 3.

Herkansing

Wanneer jouw portfolio of praktijk niet gehaald is, heb je recht op een herkansing. De deelnemer vraagt een herkansing aan via de onderstaande botton.

Oude trajecten afronden

Ben je in 2017 of 2018 begonnen met de opleiding 'trainer-coach niveau 3' - voor de modulaire opzet - en heb je hem nog niet afgerond. Wat dan? Dan kan je in 2021 deze nog afronden.
Vanaf 2022 zal iedereen meegaan in de nieuwe modulaire structuur en is het niet meer mogelijk om 'oude opdrachten' te laten toetsen. Wil jij niveau 3 trainer-coach in 2021 nog afronden? Meld je dan bij campus@knwu.nl en stuur daarbij alle documenten (portfolio en reader) van destijds mee.

Ben je voor 2017 begonnen met de opleiding trainer-coach 3, dan is het helaas niet meer mogelijk om in die richtlijnen van destijds af te ronden en zijn de richtlijnen van de huidige opzet van kracht, 

Vragen?

Neem bij vragen gerust contact met ons op via campus@knwu.nl.

Agenda