Didactiek


Kosten

€ 375,-


Licentiepunten

6


Leer hoe je trainingen kunt opstellen, sporters nieuwe vaardigheden kunt aanleren en iedereen op zijn eigen niveau mee kunt laten doen. Hiermee bevorder je het sportplezier.

Didactiek: zelfst.naamw. (v.) Uitspraak: [didɑk'tik] de wetenschap van het geven van onderwijs. In dit programma maken we van didactiek geen wetenschap, maar brengen we het juist in de praktijk.

Hoe kunnen verschillende modellen (bijv. Van Gelder) en theorieën ons helpen om onze sporters beter te leren fietsen en daaraan ook nog plezier te beleven? Ofwel: Hoe kan ik sporters aan de gang houden? Hoe zorg ik dat iedereen op zijn eigen niveau uitgedaagd wordt? Welke invloed kan ik uitoefenen door gebruik te maken van verschillende lesgeefstijlen? Hoe kom ik aan voldoende, leuke oefenvormen?

Op al deze vragen zijn antwoorden te vinden in de wetenschap didactiek. Wij gaan kijken (en oefenen) hoe we deze theorie kunnen toepassen in de praktijk.

Het programma bestaat uit zowel theorie- als praktijkbijeenkomsten. Het hele programma wordt fysiek verzorgd. Wanneer de coronamaatregelen het niet toelaten, wordt dit programma niet naar online verplaatst. De theorieën achter training geven zal behandelt worden, vervolgens ga je tijdens de praktijkbijeenkomsten zelf aan de slag. Hierna volgen onderstaande thema's:

  • Het didactisch model 'van Gelder'
  • De leercurve langs attitude
  • De leerfasen tijdens proces
  • De randvoorwaarden
  • Operationeel leidinggeven
  • Positief, concreet, specifiek, individueel coachen op vorderingen
  • Nut/noodzaak van waarnemen/luisteren
  • Didactische werkvormen
  • Planvorming, trainingsvoorbereiding

Aan het einde van het programma ben je in staat om op een gestructureerde en planmatige wijze trainingen voor te bereiden, waarin al je sporters (op hun eigen niveau) uitgedaagd worden en volop leren, terwijl ze plezier beleven aan fietsen.

KNWU Trainer 3

Dit programma is onderdeel van de kwalificatie KNWU Trainer 3. Een deelnemer kan ervoor kiezen om alleen het programma Didactiek bij te wonen (deelkwalificatie) of de volledige niveau 3 kwalificatie te volgen.

Begeleiding

Het wordt aangeraden om gebruik te maken van de kennis en kunde van een zelfgekozen mentor (praktijkbegeleider). Deze mentor kan helpen bij vragen, als sparringpartner fungeren en de cursist van feedback voorzien. Vanuit de KNWU zal advies gegeven worden over het leerproces door een leercoach.

Afsluiting

Gedurende het programma worden diverse opdrachten uitgevoerd bij de eigen club (of team). O.a. het opstellen en geven van een reeks trainingen aan een groep sporters. Wanneer de opdrachten compleet en beoordeeld zijn ontvangt de deelnemer een deelkwalificatie. 

Het programma Didactiek wordt tevens afgesloten met een praktijkexamen 'Training geven'. Daarbij is het ook noodzakelijk dat je een EHBO diploma haalt voor afronding van het programma Didactiek, je gaat immers met sporters op pad en bent daar verantwoordelijk voor.

Kosten

De kosten van dit programma zijn inclusief opleidingsmateriaal en catering (indien van toepassing). Aanmelden kan tot 7 dagen voor de start van het programma.

Data en Locatie

Het programma Didactiek bestaat uit praktijkbijeenkomsten. De praktijkbijeenkomsten vinden plaats op zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur. Het programma Didactiek wordt aangeboden in het voorjaar 2024. Het programma wordt centraal in het land aangeboden.

Het programma start bij minimaal 10 deelnemers, er is plaats voor maximaal 15 deelnemers.

Vragen?

Neem bij vragen gerust contact met ons op via campus@knwu.nl.

Agenda