NOC*NSF scholingen


Kosten

n.t.b.


NOC*NSF organiseert vanuit de Academie voor Sportkader sporttak overstijgende scholingen voor sportkader.

De Academie voor Sportkader (ASK) is onderdeel van NOC*NSF en opgericht voor en door de sportbonden. ASK werkt met de sportbonden aan een verdere structurering van sportkader middels een ontwikkelagenda. Onderdeel van deze ontwikkelagenda is het aanbieden van scholingen voor sportkader.

Missie ASK:

"Voor elke sporter een competente trainer/coach/instructeur en voor elke wedstrijd een competente scheidsrechter in een veilig sportklimaat, gecreëerd door competente sportbestuurders."

Aanbod

Kijk voor het complete aanbod van webinars, workshops en scholingen van ASK op de website www.sportopleidingen.nl. O.a. onderstaande thema's worden aangeboden.

  • 4 inzichten over trainerschap
  • Een beetje opvoeder
  • Coach de coach / Trainersbegeleiding
  • Herkennen en voorkomen grensoverschrijdend gedrag
  • Trainen en coachen van jongeren met autisme
  • Sportief coachen / Positief coachen
  • Clubkadercoach
  • Scheidsrechterscoach

Agenda