In 2018 is het Nationaal Sportakkoord Sport Verenigt Nederland ondertekend door een groot aantal organisaties van binnen en buiten de sport. Met het sportakkoord willen we iedereen meer laten sporten en bewegen. Nu en in de toekomst. In een veilige en gezonde omgeving als sporter, vrijwilliger en/of toeschouwer. 

 

Het Sportakkoord kent zes ambities:

 • Inclusieve sport: iedereen moet kunnen sporten, ook diegenen die afstand tot sport ervaren door een handicap, armoede of eenzaamheid;
 • Duurzame infrastructuur: de sportaccommodaties in Nederland gaan we, met behoud van kwaliteit en dichtheid, verduurzamen;
 • Vitale aanbieders: om sport op een goede manier te kunnen blijven aanbieden ondersteunen we verenigingen en andere aanbieders bij de doorontwikkeling van hun organisatie en aanbod;
 • Positieve sportcultuur: sportverenigingen ondersteunen we bij het creëren of behouden van een positieve cultuur waar ongewest gedrag niet voorkomt;
 • Vaardig bewegen: we werken met vele partners aan het terugdringen van de bewegingsarmoede bij onze kinderen en jongeren. Op school, bij de club, in de kinderopvang en in de buurt;
 • Topsport die inspireert: door blijvend te presteren inspireren we Nederland met mooie topsportprestaties.

Het doel van het Sportakkoord is daarbij om de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken. Het Sportakkoord is er op gericht om sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle Nederlanders, in álle levensfasen. Om dit te realiseren is het belangrijk dat op lokaal en regionaal niveau sportakkoorden gesloten worden.

 

 

Hoe werkt het Sportakkoord?
Elke gemeente die meedoet wijst een onafhankelijke sportformateur aan. Deze vormt een gelijkwaardige werkgroep van sportclubs, gemeente en andere maatschappelijke organisaties uit de regio. Samen bepalen deze partijen de ambities in jouw gemeente voor het lokale Sportakkoord. Bovendien krijgt elke gemeente met een sportakkoord vanuit de gezamenlijke sport een Adviseur Lokale Sport. Deze adviseur staat sportclubs bij in het maken en uitvoeren van het akkoord. In deze brochure staat precies uitgelegd wat het Sportakkoord is en welke services er worden aangeboden. Op deze website kun je een overzicht vinden van de regio's met een sportakkoord.

 

Wat betekent het Sportakkoord voor jou?
Verenigingen, kaderleden en vrijwilligers kunnen op verschillende manieren ondersteuning ontvangen door middel van een lokaal of regionaal Sportakkoord.

 

De adviseur lokale sport brengt de behoeftes van de vereniging samen met het toekennen van de juiste services. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

 

Trainersopleidingen

 • KNWU Trainer 2

Workshops

 • Een inspiratie sessie van Back2Basics over besturen
 • Leve de sportouder

Masterclasses

 • Financieel gezond de crisis door

Verenigingstrajecten

 • Ledenbinding
 • Gezonde sportomgeving

Vanuit het Sportakkoord worden er verschillende services aangeboden waar trainers, begeleiders en clubs gebruik van kunnen maken. Specifiek voor wielertrainers zijn er twee scholingen die gratis of goedkoper worden aangeboden via het Sportakkoord.

 

Welke KNWU scholingen komen in aanmerking?

 • Jeugdcoach: volledige inschrijfgeld wordt vergoedt vanuit het Sportakkoord, geen eigen bijdrage.
 • Wielertrainer 2: deel van het inschrijfgeld wordt vergoedt vanuit het Sportakkoord, eigen bijdrage max. 250,- euro* per cursist.

* Tarief 2022.

Let op: het Sportakkoord loopt af op 31 maart 2023, alle services dienen voor die tijd afgerond te zijn om nog aanspraak te maken op subsidie.

 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website van het Nationaal Sportakkoord of ClubBase.